การ download : ห้าม hotlinks (ยกเว้นค่าย fansubs เอง)และห้าม download มากกว่า 1 file หรือ 1 segment ในเวลาเดียวกัน


การแจกจ่าย...:
- ขอ ผู้จัดทำ fansubs ก่อนนำไปแจกจ่าย
- หยุดแจก และลบ files เมื่อมี license ในไทย
- ห้ามนำ้ fansubs ไปใช้หาเงินเข้ากระเป๋าทุกทาง!!!
- ไม่นำไปแจกจ่ายในที่ๆมีการหาเงินอย่างเช่นดังนี้...
การหาเงินอาจจะมาในรูปแบบต่างๆเช่น:
- website เก็บVIP เสียเงิน
- เว็บมีโฆษณา
- เว็บที่ต้องเสียเงินเพื่อเปิด features บางอย่างในเว็บ
- เว็บที่ต้องเสียเงินเพื่อเปิดการรับชมบน devices ต่างๆ
- เว็บที่ต้องเสียเงินไม่ว่างจะทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อเข้าถึงข้อมูล
- เว็บที่ต้องสมัครสมาชิกทาง SMS
- เว็บที่อ้างว่า free แต่จะทำบางอย่างแล้วเสียเงินและการกระทำนั้นๆเกี่ยวข้องกับ fansubs
- เว็บที่เตรียมที่