การ download : ห้าม hotlinks (ยกเว้นค่าย fansubs เอง)และห้าม download มากกว่า 1 file หรือ 1 segment ในเวลาเดียวกัน


การแจกจ่าย...:
- ขอ ผู้จัดทำ fansubs ก่อนนำไปแจกจ่าย
- หยุดแจก และลบ files เมื่อมี license ในไทย
- ห้ามนำ้ fansubs ไปใช้หาเงินเข้ากระเป๋าทุกทาง!!!
- ไม่นำไปแจกจ่ายในที่ๆมีการหาเงินอย่างเช่นดังนี้...
การหาเงินอาจจะมาในรูปแบบต่า